Концепция


Концепция
Концепция (лат.conceptio- түсіну, бірыңғай ой, тұтас ой)- қайсы бір нәрселерді, құбылыстарды, процестерді көрудің (көзқарас), түсінудің, түсіндірудің (трактовка) белгілі тәсілін білдіретін көзқарастар жүйесі. Пәндік білімнің (дисциплинарное знание) жасалуының, ұйымдастырылуының және өрістетілуінің бастапқы тәсілі. Қағида бойынша, ашық (анық) білдірілген тұлғалық бастамасы бар, негіздеушінің (немесе негіздеушілердің-реалды болмаса мифтік) фигурасымен белгіленген, яғни концепцияның авторы немесе авторлары бар.
Концептуалдық форманың өзіне ең барабар (теңбе-тең) философия болады, яғни кең мағынада концепцияның түріне философияның өзін жатқызуға болады. Классикалық дәстүрде «концепция» ұғымын «теория» ұғымымен теңдестіру тенденциясы күшті болды. Классикалық емес ғылымда материалды ғылыми теорияның ішінде алдын ала теориялық ұйымдастыру орын алады, ал теория өзінің толық өрістеуінде концепцияның жүзеге асырылуы түрінде көрінеді.
Социогуманитарлық білім әдіснамасында оның (с.б.) принципті концептуалды табиғатын негіздеудің тіпті әрекеттері байқалды. Соңғы уақытта «теория» терминінің орнына мазмұндық және мағыналық сипаттамалары бойынша концепция ұғымына жақын «паттерн» терминін қолдану дәстүрі қалыптасты (лат.-patronus- модель, еліктеу үшін үлгі, шаблон деген сөзден ағылшындық «pattern»).

Философиялық терминдердің сөздігі. - Павлодар: ПМПИ. . 2011.

Синонимы: